Prova en bidésits från Top Hygien

 

  1. Oftast börjar utprovningen med att vi blir kontaktade av en arbetsterapeut. Vi kommer överens om en tid då vi tillsammans kan besöka den tilltänkta användaren, någon som av sjukdom, handikapp eller ålder inte längre kan gå på toaletten själv.
  2. När vi besöker användaren tar vi i lugn och ro först reda på alla behov och förutsättningar.
  3. Vi har med oss en komplett bidésits som vi ansluter till kranen i handfatet och dessutom en varmluftstork. Detta för att användaren verkligen ska få prova att sköta toalettbesöket själv.? Det kan också vara aktuellt med en del tillbehör, till exempel armstöd eller lyft.
  4. Med de uppgifter vi fått gör vi ett utprovningsprotokoll som blir underlag för bostadsanpassningsansökan.? Eftersom vår bidésits är en fast installation utgår bidrag till hela kostnaden, om ansökan beviljas.
  5. När bidragsansökan är beviljad skickar vi en komplett Bidésits till en VVS-tekniker på användarens ort som sköter installationen.
  6. Nu kan användaren själv sköta sitt toalettbesök med ökad värdighet och självständighet.
    Vill du se eller prova våra produkterna är du välkommen att besöka någon av nedanstående permanenta utställningar.
Top Hygien Nordic AB · Bäckvägen 26 · 463 33 Lilla Edet · 031-94 35 26 · info@tophygien.se
Gå till toppen